รายการสุขภาพกับเสียงเพลง

ติดตามรายการสุขภาพกับเสียงเพลง ทางคลื่นวิทยุ

FM 89.0 MHz ยานเกราะ 06.00-18.00น.

AM 1269 KHz ขส.ทบ. 06.00-19.30น. // 22.00-06.00น.

FM 99.5 MHz นทพ. 919 18.00-06.00น

FM 102 MHz ขส.ทบ. 23.15-06.00น.

ทาง Youtube Channel สุขภาพกับเสียงเพลง